PRIVACYBELEID

Wij van KidsQuote respecteren je privacy en we begrijpen als vanzelfsprekend dat dit heel gevoelig ligt, zeker wanneer dit om je koters gaat. We hebben daarom ons uiterste best gedaan om onze privacy beleid zo helder en begrijpelijk mogelijk uit te leggen. Vandaar dat we bij diverse onderdelen een toelichting hebben gegeven, met het doel dat jij dan precies weet wat dat onderdeel inhoudt.

Het lijkt heel zwaar en veel, maar waar het op neer komt is dat we je gegevens gebruiken om jou beter van dienst te zijn en dat we hier heel bewust en met veel zorg mee omgaan en over al het andere heel duidelijk en helder willen zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

KidsQuote gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Zodra je een account aanmaakt binnen de KidsQuote app, dan vragen we je je voornaam, achternaam en e-mail te verstrekken en maak je zelf een wachtwoord aan.

UITLEG: KidsQuote gebruikt je e-mailadres alleen voor het versturen van updates over ontwikkelingen bij KidsQuote. omdat wij willen voorkomen dat wij onnodig veel data opslaan van gebruikers die uiteindelijk (en hoe jammer ook) besloten hebben geen gebruik meer te maken van de KidsQuote diensten.

Nadat je op KidsQuote een account hebt gemaakt, bieden we de mogelijkheid om ieder kind uit je gezin te registreren, waardoor je alle momenten kunt bewaren. Bij de aanmelding van de kind(eren) vragen wij voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum.

UITLEG: Wij gebruiken deze gegevens om de door jou achtergelaten momenten te koppelen aan je kind, deze zorgvuldig te bewaren en om een berekening te maken van de leeftijd van jouw kind(eren) op het moment dat je iets post.

Indien je een foto/video upload dan kijken we naar de datum van de foto/video en naar de locatiegegevens, mits deze informatie beschikbaar is.

UITLEG: Dit doen wij zodat jij dit achteraf ook weergegeven kunt krijgen op je tijdlijn. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om jou beter van dienst te zijn in de toepasselijkheid van de content die we je via de app aanbieden. Denk hierbij aan leuke tips, winacties, maar ook ‘branded content’. Dit laatste is overigens een mooi woord voor sluikreclame, maar desalniettemin zullen wij er wel voor zorgen dat het geen onzin is.

Je kunt bij KidsQuote ook (klein)kinderen registreren, kinderen uit je klas of kinderdagverblijf groep, , echter verwijzen wij dan wel naar artikel 15 van de KidsQuote gebruikersvoorwaarden en artikel 8 van de AVG, omdat je in dat geval van een wettelijk vertegenwoordiger rechtsgeldige toestemming moet hebben gekregen als verwerkingsverantwoordelijke.

UITLEG: Dit wil zeggen dat de wetgevingeing overheid stelt dat je best informatie van bijvoorbeeld je kleinkinderen of van kinderen uit kinderdagverblijf dv groep mag plaatsen, mits je dit wel met expliciete toestemming van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van het kind (meestal: een ouder) doet. Indien je dit toch zonder toestemming doet, dan staat in onze voorwaarden dat wij daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

KidsQuote gebruikt je e-mailadres alleen voor het versturen van updates over ontwikkelingen bij KidsQuote. Als je contact met ons opneemt via e-mail, zullen we je vragen persoonlijke basisgegevens te verstrekken. Die gegevens gebruiken wij uitsluitend voor persoonlijke correspondentie en worden niet verstrekt aan derden.

UITLEG: Ja we willen je emailadres, maar nee, we gaan je niet spammen en willen vooral dat je in alle opzichten een prettige gebruikerservaring hebt, waarbij het je als gebruiker makkelijker gemaakt wordt.

Pas wanneer je producten bestelt, diensten afneemt of deelneemt aan acties via KidsQuote, vragen we je ook om adres- en telefoongegevens te verstrekken, deze zullen we gebruiken voor persoonlijke correspondentie en worden indien nodig verstrekt aan de toeleverancier van het door jou bestelde product of dienst en worden niet verstrekt aan overige derden. De toeleveranciers waarmee KidsQuote samenwerkt, verplichten wij tot het ondertekenen van een bewerkersovereenkomst zoals de wet voorschrijft, zodat ook zij zorgvuldig met de door jou verstrekte gegevens omgaan.

UITLEG: Wanneer je bijvoorbeeld een fotoboek afneemt via KidsQuote, dan zullen we je (persoons)gegevens doorsturen naar de betreffende toeleverancier. Wij eisen van deze leverancier dat deze ook zorgvuldig omgaat met jouw gegevens en daarom verplichten wij deze leveranciers een bewerkersovereenkomst te ondertekenen.

KidsQuote analyseert jouw gedrag op de app en verzamelt gegevens van je mobiele toestel, IP-adres, telefoonnummer, taalinstelling en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik, bedoeld om de inhoud en functionaliteiten van onze app te optimaliseren of op maat aan te bieden.

UIITLEG: Het is voor jou als gebruiker erg fijn dat wanneer jij in Nederland woont ook de taalinstelling en app in het Nederlands krijgt aangeboden. Zo zijn er nog een aantal gebruikersvoordelen te noemen en is dit slechts een voorbeeld, waarom we deze gegevens opslaan.

LET OP: Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons via ons contactformulier dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

KidsQuote B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is 6 maanden na de laatste activiteit van de gebruiker binnen zijn account op de KidsQuote app.

UITLEG: Mocht je als gebruiker op enige moment geen gebruik meer willen maken van de diensten die KidsQuote je aanbiedt, dan zullen we de door jou opgeslagen momenten niet onnodig bewaren en dus na 6 maanden verwijderen.

Bescherming van gegevens

KidsQuote neemt veel passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

UITLEG: Om er o.a. voor te zorgen dat de gevoelige informatie niet voor het oprapen komt te liggen, zal KidsQuote bijvoorbeeld veel wat wij voor jou opslaan versleuteld opslaan.

Jouw gegevens en derden

KidsQuote verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle medewerkers en toeleveranciers van KidsQuote zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en laten wij indien ook van toepassing is een geheimhoudingsverklaring en/of bewerkersovereenkomst ondertekenen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

UITLEG: Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en indien we met externe partijen werken die ook met persoonsgegevens van onze gebruikers moeten werken, dan zorgen wij ervoor dat deze partijen zich ook aan de daarvoor geldende regels houden.

Cookiesbeleid

KidsQuote maakt mogelijk gebruik van cookies om toegang tot onze app en de weergave gemakkelijker te maken.

UITLEG: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimale technische werking van de app en website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Beveiliging

KidsQuote B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier op onze website.

Links

De KidsQuote app kan links bevatten naar andere websites en diensten, wij hebben geen enkele zeggenschap over het privacybeleid van deze externe websites en kunnen daar ook geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle informatie op de websites en app van KidsQuote wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien je desondanks materiaal aantreft waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, stuur dan via het contactformulier op onze website een verzoek naar KidsQuote om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Als gebruiker heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@kidsquote.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie van je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart of anderszins onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van je privacy. KidsQuote zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via onze website: www.kidsquote.net

Vragen

Indien je toch nog vragen hebt over ons privacybeleid, dan kun je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website www.kidsquote.net

Tot slot

KidsQuote behoudt zich het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op de website van KidsQuote (www.kidsquote.net) staat altijd de meest recente informatie.

Februari 2018